Vi har et positivt syn på livet:

Fellesskap som fostrer liv og vekst
Et livssyn basert på Bibelen
En tro som leves i hverdagen

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag (sabbat).

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.30 Bibelstudium og samtale
Kl. 12.00 Gudstjeneste

Velkommen til Adventistkirken

Vi er en protestantisk menighet med metodistiske/baptistiske røtter, og utgjør et fellesskap tuftet på fascinasjon av Jesus og den måten han lærte oss å være mennesker i verden på. Vi lengter “en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor” (2 Peter 3:13). I forventning av at dette håpet en dag virkeliggjøres, ønsker vi at våre liv, her og nå, kan få være vårtegn på at denne dagen er på vei.

Stort sett hver lørdag kl. 10.30 møtes vi for å studere Bibelen sammen en times tid (egen gruppe for barna). Etter en pause har vi gudstjeneste kl. 12.00.

Vi tar mål av oss og være et åpent og fordomsfritt felleskap, og du er hjertelig velkommen!

Du finner oss i Borgundveien 23B.

202303242023032620230330202304012023040820230413202304162023041920230420202304202023042220230422202304232023042820230428202304302023043020230506202305082023050920230510202305112023051420230522202305242023052520230525202305272023060320230617
24
mar
REDDET 2023

Mjøndalen.

26
mar
Styremøte ØND

Vik.

30
mar
Pastorsamling NND

Teams.

01
apr
Astrid Hovden

Barnegudstjeneste

08
apr

Påskeaften

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.