Møteplan

Menighet
Tid
9/3-2024
16/3-2024
23/3-2024
30/3-2024
6/4-2024
Menighet
Ålesund
Tid
12:00
9/3-2024
16/3-2024
23/3-2024
30/3-2024
6/4-2024

 

Et fellesskap der livet skjer

Fortløpende info om spesifikke arrangementer finner du på vår FB-side:
https://www.facebook.com/alesundadventistkirke.

Primært tenker vi om oss selv at vi grunnleggende er et fellesskap. Et fellesskap der vi kan vokse sammen som mennesker. Der vi øver oss på Jesus-livet sammen. Der vi har omsorg og ansvar for hverandre. Dette skjer i kirka, men også på mange måter i hverdagslivet, der livet skjer. Kanskje går vi en tur sammen. Eller møtes i en livsnær bibelgruppe. Eller hjelper hverandre med å flytte. Spiser et måltid sammen. Har en telefonsamtale, en chat eller en Zoom-samling sammen.

Sekundært, arrangerer vi programmer der fellesskapet kan utfoldes. Bibelstudium og gudstjeneste er grunnstammen i programmene våre. Og vi møtes stort sett hver lørdag for det. Noen av gudstjenestene er dedikert barna våre.

I tillegg har vi ungdomsklubben, damegruppa, musikkgruppa, samt div. bibelgrupper. Vi kjøre også jevnlig offentlige seminarer av mer allmennmenneskelig art innen helse- og livsstil under konseptet HA DET GODT MED HELE DEG (www.hadetgodtmedheledeg.no). RELEVANT BIBEL (https://www.facebook.com/relevantbibel) er et annet konsept som figurerer i forskjellige sammenhenger. Ideen her å anskueliggjøre hvordan Bibelen kan forstås og være en livsressurs – også for ikke-kristne.

Vi lager kontinuerlig videosnutter og filmer taler. De finner du her: https://www.facebook.com/alesundadventistkirke/videos/?ref=page_internal.