Foto: undefined undefined

Hvorfor er vi? Hva vil vi?

Slagordet vårt oppsummerer hva vi vil, hvorfor vi er til: «Med i oppdraget å invitere alle mennesker til Skaperen og Hans drøm for verden.»

Bibelen forteller at Gud skapte verden en gang i begynnelsen. Han erklærte den for «overmåte god» (1 Mosebok 1:31). Gud hadde en visjon for hvordan den skulle fungere. Menneskene skulle ta vare på den på vegne av Gud. De skulle leve i harmoni med sin Skaper, sine medmennesker, sine medskapninger og skaperverket i sin helhet. Det skulle være en symfoni av å gi, dele og få. Alle skulle tenke på hverandre, ville hverandre det beste.

Men Bibelen forteller oss at vi mennesker gikk vår egen vei. Vi ville gjøre ting på vår egen måte. Lage vårt eget «menneskelige rike», i konflikt med det meste rundt seg. Det er den virkelighet vi ser på nyhetene hver kveld. Men vi tror at det finnes håp. For Skaperen har kommet oss i møte i Jesus: vi tilbys forsoning for vårt opprør, vi inviteres tilbake til det som en gang var, som Gud en gang hadde tenkt. Han gir oss i Jesus løftet om en «ny himmel og en ny jord» hvor rettferdighet bor.

Men skal dette bli virkelighet, må vi mennesker starte på ny. Vi må fange en ny visjon for hva det innebærer å være et menneske, hva hensikten med livet er, hvordan vi kan leve i harmoni med hverandre, og i pakt med oss selv og naturen. Jesus kalte denne visjonen for Guds rike, og sendte sine disipler ut i all verden for å undervise mennesker om dette riket. Hva veien dit er, hvordan dette riket ser ut.

Det er dette vi vil. Vi vil være redskaper, budbærere, demonstratører, og levende reklame for realitetene i dette riket. Denne fantastiske visjonen for verden. Blir du med?