Informasjon om Adventistkirken

Vi er en protestantisk menighet med metodistiske/baptistiske røtter, og utgjør et fellesskap tuftet på fascinasjon av Jesus og den måten han lærte oss å være mennesker i verden på. Vi lengter “en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor” (2 Peter 3:13). I forventning av at dette håpet en dag virkeliggjøres, ønsker vi at våre liv, her og nå, kan få være vårtegn på at denne dagen er på vei.

Stort sett hver lørdag kl. 10.30 møtes vi for å studere Bibelen sammen en times tid (egen gruppe for barna). Etter en pause har vi gudstjeneste kl. 12.00.

Vi tar mål av oss og være et åpent og fordomsfritt felleskap, og du er hjertelig velkommen.