Var du ikke tilstede i kirken, men hadde lyst til å høre talen likevel? Kan du tenke deg å finne flere taler av en taler du har hørt og ble begeistret for? Vil du høre om igjen en tale du synes var veldig bra? Eller har du bare lyst til å høre på hva det snakkes om i Adventistkirken i Ålesund? Her legger vi ut mange taler og seminarer som holdes i kirka vår. Sjekk søkeverktøyet på denne siden. Hvis du vil ha noen av talene som lyd-cd, tar du bare kontakt på kontaktskjemaet på denne siden.

 

Gud er kjærlighet sier Johannes i det nye testamentet. For de som har leste hele Bibelen, og særlig det gamle testamentet, er det ikke uten videre klart. Gud i GT…

Det kan være vanskelig noen ganger å se hva som virkelig er viktig. Også når det gjelder selve hensikten med livet, hvorfor vi er her. Finnes det en hensikt større…
Gud kan noen ganger virke fjern i livene våre. Han er ikke tydelig. Men Gud vil være der. Han vil la seg kjenne. Han har bare ofte en overraskende måte å…
Har Bibelen noe å fare med i samfunnsdebatten? Mange tenker om boka at den handler om hvordan man sikrer seg livet etter døden. De gamle Haugianerne, imidlertid, hadde tro på…
Den vestlige kulturen preges på mange måter av menneskelige framskritt innen teknologi, demokrati, velferd og levestandard. Og den sprer seg til andre deler av verden. Likevel synes det som om den…
Media har de siste årene vært oversvømt av innslag om religion. Ofte om dens ødeleggende kraft: terror, undertrykkelse, overgrep, og knebling av alle slag i religionens navn. Religionen har et frynsete rykte. Mange er de…
Håpet har fått hardere vekstvilkår på mange måter de siste årene. Vi lever i en tid med mange usikkerhetsmomenter for framtiden. Hva er egentlig det bibelske håpet, og har det noe…
Aldri tidligere har vi mennesker hatt slik kapasitet til å påvirke den verden vi bor i. Våpnene våre kan idag utslette hele jorden. Den økonomiske spekulasjonen til noen få finansfolk kan destabilisere…
Vi går inn i et nytt år - 2015. Et nytt år med utfordringer og muligheter for verden, Norge og enkeltindivider. Det er også mange utfordringer og muligheter med det…
1 2 3