Vi går inn i et nytt år - 2015. Et nytt år med utfordringer og muligheter for verden, Norge og enkeltindivider. Det er også mange utfordringer og muligheter med det…